Hevoset-messut

Hevosavusteinen johtamiskoulutus - Katri Palo-oja-Mertanen

la 06.04.2024 15:25-15:50

Black Horse -lava, E-halli

Tutkimusten mukaan menestyksekkäimmät johtajat ovat tunneälykkäitä ja osaavat vaihtaa käyttämäänsä johtamismallia tilanteeseen ja henkilöön sopivaksi. Perinteinen johtamiskoulutus Suomessa keskittyy kehittämään pääosin johtajien asiaosaamista, jolloin johtajuuden haasteita saattaa ilmetä ihmisten kohtaamisessa, motivoinnissa ja työhyvinvoinnissa. Katri Palo-oja-Mertanen tutkii Vaasan yliopistoon tekemässään Pro gradu – tutkielmassa hevosavusteista johtamiskoulutusta, joka keskittyy erityisesti johtajan itsetietoisuuden osa-alueiden, kuten omien tunteiden tiedostamisen, oman arvioinnin oikeellisuuden ja itseluottamuksen kehittämiseen hevosten maasta käsittelytehtävien avulla. Tutkimuskysymykset perustuvat tutkija Daniel Golemanin tunneälyteoriaan, erityisesti sen itsetietoisuuden (self-awareness) osa-alueeseen ja David Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria tukee tieteellistä näyttöä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan johtamiskoulutuksen arvosta, jota hevosavusteinen johtamiskoulutuskin on. Tutkimukseen osallistuneet vapaaehtoiset, Katri Palo-oja-Mertanen ja hevosten käytöskouluttaja Mia Jurvala kokoontuivat kesäkuussa 2023 Jurvalan kotitilalla Jokioisilla hevosten kanssa tehtyjen maasta käsittelytehtävien parissa ja saivat selkeitä tutkimustuloksia siitä, että hevosten avulla on mahdollista kehittää johtajan itsetietoisuutta, opettaa tunnistamaan omia käyttäytymis- ja johtamismalleja sekä antaa tarvittava sykäys oman johtajuuden kehittämiseen. Hevosavusteinen johtamiskoulutus on tehokasta, erilaista ja tapahtuu todellakin luokkahuoneen ulkopuolella.