Hevoset-messut

Suomen Hevosshiatsuyhdistys

NAANTALI

Osasto P 30

Suomen Hevosshiatsuyhdistys
Soinistentie 22 As 1
21110 NAANTALI
Puh. 040-5140721
www.hevosshiatsu.fi
susanna.tuisku@hotmail.com